Crelan en Prophets tonen hoe het hoort.

Crelan en Prophets tonen hoe het hoort.

Maandag 2 november 2015 — Sinds Crelan na een competitie voor Prophets koos, zijn beiden de voorbije maanden intens aan de slag gegaan. Samen verfijnden ze de merkpositionering  op basis van het unieke DNA van de bank.

Meer nog dan voor een klassieke positionering, koos Crelan ervoor om duidelijk positie te nemen in een toch wel weinig onderscheidend bankenlandschap. Crelan bankiert vanuit waarden. En engageert zich daar ook voor. Dit engagement vormt de basis van de toekomstige communicatie aanpak, die afgetekend wordt met de nieuwe baseline ‘Crelan, zo hoort een bank te zijn.

Prophets ontwikkelde de volledige merkcampagne die op alle communicatiekanalen wordt uitgerold. De basis voor de merkcampagne wordt gelegd door het Crelan manifest ‘Ons engagament’.

Vervolgens wordt de uitgepuurde positionering geïllustreerd aan de hand van twee – voor de bankensector – verfrissende TV-spots, verschillende advertenties die de waarden toelichten, een webplatform en digitale activatie.

Ons engagement - Crelan

TV Spot Crelan Passie - Zo hoort een bank te zijn

TV Spot Crelan Tomaat - Zo hoort een bank te zijn

Manifest
Persoonlijk
Respectvol
Verantwoord
Verbonden