De MIVB en Prophets rijden samen naar een nieuw busplan.

Vrijdag 18 december 2015 — Omdat Brussel maar blijft groeien, moeten we anticiperen en ons voorbereiden op de mobiliteit van morgen. Nieuwe lijnen. Betere aansluitingen en reistijden. Zonder het comfort van de reiziger uit het oog te verliezen!

Nieuwsgierig naar een eerste overzicht? Groot gelijk! De MIVB en Prophets stellen een platform voor met de nodige informatie en simulaties, toegankelijk via je favoriete interface – smartphone, tablet of laptop. Zo krijgt u alvast een idee van het toekomstig busplan voor 2018 en kunt u al uw mening met ons delen.

Hoe ziet het nieuwe busplan er uit? Ontdek het op www.busplanmivb.be.

Als digitale partner vergezelt Prophets de MIVB in haar digitalisatie-traject. Zowel op het niveau van communicatiecampagnes als voor structurele projecten, en steeds met de noden van hun reizigers als uitgangspunt.

Mobile/Tablet interface
Laptop/Mobile interface