Het Croix-Rouge de Belgique en Prophets maken opnieuw een kruis over de armoede.

Ook nu weer roept het Croix-Rouge de Belgique iedereen op om de hulp aan kansarmen in ons land een duwtje in de rug te geven tijdens de eindejaarsperiode. Het is al voor de tweede keer dat deze organisatie de campagne ‘Une croix sur la pauvreté’ lanceert.

Dit jaar heeft Prophets, het agentschap dat de campagne uitwerkte, de nadruk gelegd op de verschillende sociale activiteiten van het Croix-Rouge de Belgique, zoals de soepbars, de sociale kruidenierszaken en de kledingwinkels. Dat zijn sociale projecten die onontbeerlijk zijn om de vele Belgen die in armoede leven te kunnen helpen.

In Wallonië leeft één op vijf mensen in armoede. In Brussel is dat één op vier!

De campagne (radio, tv, print, online… met RTL-Tvi en BEL-RTL als mediapartner ) speelt subtiel in op het contrast tussen de reguliere winkels, restaurants en kledingzaken… en die van het Croix-Rouge, waar mensen niet alleen geholpen worden, maar waar er ook naar hen wordt geluisterd en waar ze welkom zijn.

Deze projecten kunnen alleen bestaan dankzij giften. Het gaat hier om basisbehoeften waaraan wordt voldoen, er is geen sprake van luxeproducten. Wilt u ook een steentje bijdragen om een kruis te maken over armoede? Doe dan een schenking door te surfen naar croix-rouge.be of door een bedrag over te schrijven op de rekening BE72 0000 0000 1616

Over Prophets

Prophets
Mechelsesteenweg 64 Bus 301
B-2018 Antwerpen

A. Reyerslaan 70
B-1030 Brussel